Jsme zahradníci s odborným vzděláním v oboru a vztahem k zeleni

Provádíme realizace zahrad v lokalitě Praha-západ i jejich odbornou údržbu. Zahrady nejen navrhujeme, ale jsme rovněž připraveni spolupracovat s Vaším architektem, ale hlavně s Vámi. 

KONTAKTUJTE NÁS

ARTZAHRADY

+420 728 854 111

info@artzahrady.cz

Praha-západ

„Naším cílem je nalézt vzájemnou symbiózu mezi Vámi a Vaší zahradou, která Vás bude těšit a bude pro Vás oázou radosti i odpočinku.“

Před každým návrhem zahrady klademe důraz na společné setkání, abychom zjistili, co máte rádi, co Vás baví, a tak trochu zjistit jací jste. K tomu všemu přidáme odborné posouzení půdních i klimatických podmínek dané lokality.

Nabídka služeb

Návrhy a realizace zahrad na klíč

Realizace zahrad dle vašeho návrhu

Suchá zahrada

Provádíme i drobné realizace v již existující zahradě (předzahrádky, mrtvá zákoutí)

Modelace terénů, rekultivace

Sadová a krajinářská tvorba

Vysazování vzrostlých stromů

Ovocné stromy - sadovnictví

Odborná péče o vaši zahradu - řez stromů

Údržba zahrad, veřejné zeleně

Návrh a instalace zahradního osvětlení (vč. elektroinstalace dle ČSN)

Návrh a dodávka zahradního nábytku

Dodávka a instalace kamene (solitérní kámen, kamenné mulče) Kámen odebíráme přímo z kamenolomů po celé ČR

Co umíme

Realizace

Realizace zahrad podle Vašeho nebo našeho návrhu. Provádíme i drobné realizace v již existující zahradě (předzahrádky, mrtvá zákoutí)

Design

Návrh Vaší zahrady a skladbu rostlin připravujeme vždy na základě našich odborných znalostí, zkušeností a konkrétních půdních podmínek. Rovněž zohledňujeme polohu Vaší budoucí zahrady a klimatické podmínky dané oblasti.

Úpravy

Provádíme úpravy velkých i malých ploch (malých zákoutí) Při tvorbě suchých zahrad pracujeme s různorodou skladbou přírodního materiálu: kámen, písek, borka…

Odborná pomoc

Poskytujeme pomoc majitelům zahrad, které zakládali svépomocí, ale již vyčerpali své možnosti a potřebují odbornou pomoc.

Dokumentace

Výsadbu Vám zdokumentujeme do deníku, ke kterému se po čase budete vracet. Zároveň bude cenným dokumentem Vašim potomkům, protože naším cílem jsou zahrady, které se dědí.

Údržba

Našim klientům nabízíme pravidelnou i jednorázovou údržbu.

Osvětlení a instalace

Navrhujeme osvětlení, včetně instalace kabeláže a výkopových prací. Rostliny ve Vaší zahradě Vám tak budou dělat radost a nádhernou atmosféru i při večerním posezení.

Zahradní nábytek

Navrhneme a vybereme vhodný zahradní nábytek a doplňky, které budou zapadat do architektonického návrhu Vaší zahrady.

Jak to probíhá?

Samotné realizaci předchází naše společná schůzka. Zjistíme, co máte rádi, odebereme vzorek půdy. V případě, že máte již připravený Váš vlastní návrh prověříme proveditelnost, skladbu rostlin a připravíme kalkulaci. Pokud návrh nemáte, připravíme Vám jej na míru, včetně kalkulace. Před samotnou realizací probíhá konzultace návrhu, zohlednění Vašich požadavků a jeho detailní odsouhlasení. Nedílnou součástí  je i časový harmonogram prací.

Proč my?

Vaše radost z Vaší zahrady je pro nás nejvíc. Den, kdy si ji začnete užívat a vnímat její krásy, a to zejména vzhledem ke čtyřem ročním obdobím, která jsou typická pro naší geografickou polohu.

Fyzická práce nás baví. Bez ní to nejde.

Naučíme Vás, jak se o zahradu starat, pokud si budete chtít užívat ten naplňující pocit práce a péče o Vaše rostliny.

Naučíme Vás, jak vše na Vaší zahradě recyklovat. Na Vaše přání Vám vybereme vhodné místo a založíme kompost, který nebudete cítit a bude Vás bavit. Kompost umí produkovat nádhernou černozem, kterou již nikdy nebudete muset kupovat v igelitových pytlích. Už nebude kupovat drahou rašelinu, která je neobnovitelná a jejíž těžba ničí vzácné krajinné oblasti ČR.

Snažíme se maximálně využít Vašich místních zdrojů. Vytěženou zeminu po výsadbě znovu použijeme – prosejeme, obohatíme kompostem a na míru připravenou směsí hnojiva.

Naše filozofie

Vnímáme přírodu, nasloucháme jí a učíme se z ní. Respektujeme její pravidla a nesnažíme se je nabourávat, protože víme, že to nezafunguje.

Rostliny to mají v našich zahradách o to těžší, že pokud jim některé stanoviště nevyhovuje, začnou chřadnout a uvadat. Zvíře, například pes, si lehne a usne v místě, které si sám vybere, protože se tam cítí dobře. Zahradní zeleň takovou volbu nemá a je odkázána na život na stanovišti, které jí vybíráme. O to více je nutné zeleni naslouchat, znát její zvyklosti a potřeby. Výsledkem je radost a spokojený život v celé zahradě. Rostliny pak krásně prosperují, kvetou, plodí a dávají Vám radost života.

Naše práce

Náš tým

Pavel Janda

Zakladatel, zahradník z vášně ke všemu zelenému.

 

Vystudovaný ekonom, bývalý ředitel nadnárodního podniku, který vybudoval.

Hovoří plynně anglicky, trochu německy a francouzsky.

Má státní zkoušky s mezinárodní certifikací údržby soukromé i veřejné zeleně, zakládání travních ploch, výsadby okrasných dřevin.

Motto: „Obdivuji přírodu. Její krásu, krutost i moudrost. Nevyčerpatelná encyklopedie učení a vědění.“

Vladimír Smetana

Vyučený zahradník

 

Celoživotní praxe – prošel jak velkovýrobou v ovocnictví, tak okrasného zahradnictví. Obor je zároveň jeho celoživotní kůň, jehož odbornou pestrost si užívá bez přerušení od r. 2000. Od r. 1989 dodnes, prochází profesionální ochranou rostlin. Pravidelně si obnovuje platnost Osvědčení o zacházení s přípravky na ochranu rostlin. Nově ji má od r. 2021 na dobu 5 let.

Tým pracovníků

Bagrista

 

Milovník techniky, zejména těžké. Vlastní oprávnění k řízení všeho možného. Posledních dvacet let tráví v kabině 10tunového Caterpillaru. Se svahovou lžicí dokáže modelovat Vaši zahradu a sochat z hlíny i kamene.

Umělecký kovář

Uková cokoliv ze železa, (zdobné traláže, zábradlí, branky a mnohé další)

Sadaři

ozvěte se nám

ARTZAHRADY

+420 728 854 111

info@artzahrady.cz

Praha-západ

Pojďme přeměnit sny o Vaší zahradě ve skutečnost

Zavolejte nám, nebo napište. Rádi se přijedeme na Vaši zahradu podívat a vymyslíme nejlepší řešení.